Zulu

Podcast shows

Ezomndeni

Podcast · Focus on the Family Africa
Uhlelo oluyimizuzu eyisihlanu lapho sikulethela khona izeluleko ezisebenzisekayo ngabakwa - Focus on the Family
29 Jun 6PM 1,068 episodes Zulu Society & Culture · Religion & Spirituality

Hlala Nathi

Podcast · Radio Pulpit
In Hlala Nathi different pastors teach and preach the Word of God about relevant, everyday struggles and challenges, to edify and encourage Christians to overcome. It includes teachings in Zulu, Sepedi, and English.
26 Sep 8AM 303 episodes Zulu Christianity · Christianity

IZINDABA EZINHLE

Podcast · Good News Community Radio 93.6 FM
Ivangeli elibhekiswe kubantwana ngenhloso yokwabelana ngezindaba ezinhle zevangeli kuwona wonke umuntu.
11 Jul 2021 3 episodes Zulu Kids & Family · Kids & Family

IZINGXOXO EZAKHAYO

Podcast · Good News Community Radio 93.6 FM
Sikwethulela izingxoxo ezakhayo, ngenhloso yokwabelana ngezindaba ezimnandi zevangeli, ukweluleka kanye nokuqinisa ukholo kanye nolwazi.
24 May 57 episodes Zulu Education · Business

IZINTSHUMAYELO

Podcast · Good News Community Radio 93.6 FM
Leli khasi ngelezinhlelo zethu zomsakazo, izintshumayelo ezikhethwe ngokucophelela kozakwethu zisakazwa ku-93.6 FM
24 Apr 80 episodes Zulu Christianity · Christianity

Inkanyezi Yokusa

Podcast · Radio Veritas
Fr Thembelani Ngcobo reflects on the Mass readings of the day in isiZulu.
2 Aug 2022 6 episodes Zulu Religion & Spirituality · Christianity

Izwi Elifresh

Podcast · Christianityworks NPC
Ubani ongathi usuku nosuku alunazehlo ezishonisa phansi umphefumulo wakhe, zimshiye edidekile? Kulesosimo kanye angikutshele ukuth sikulethele iZwi lomphefumulo eliyimzuzu emithathu Vo! Eliza kuwe Li-Fresh ukubhekana nezehlo zosuku ngalunye. Uma uzifuna njalo lezinkulumo ezimfushane ungajoyina iqoqo ngokungena kule Link elandelayo.
1 Oct 10PM 173 episodes Zulu Christianity · Self-Improvement

Jula Ezwini | Teachings

Podcast · Radio Pulpit
Jula Ezwini (Focus on the Word) is a magazine programme on Radio Pulpit. It comprises of interviews, discussions and music designed to encourage and motivate listeners. We broadcast the show in both English and isiZulu.
11 Sep 118 episodes Zulu Christianity · Self-Improvement

Jula Ezwini | Testimonies

Podcast · Radio Pulpit
People from all walks of life join in on the programme to share their real-life testimonies of what God has done in and through their lives. You get to learn from their pitfalls and victories and celebrate the goodness of God with us.
21 Aug 127 episodes Zulu Christianity

Kazi Iyozala Nkomoni

Series · Ligwa fm 101.3
Drama depicting social life
11 May 2022 2 episodes Zulu Drama · Comedy Fiction

Khuluma Nathi

Podcast · East Coast Radio - Catch Up
In Khuluma Nathi you can expect top isiZulu student, Sky Tshabalala to teach you the isiZulu phrases you want to learn! Don’t miss the chance to improve your isiZulu in Khuluma Nathi with East Coast Breakfast.
20 Dec 2021 225 episodes Zulu Language Learning · Education

Ngena egiyeni phodikhasti

Series · Welcome to SimplyBiz®
Sawubona, futhi wamukelekile kwi “Ngena egiyeni”, uchungechunge lwe-SimplyBiz phodikhasti, lapho singena khona ngokujulile emhlabeni wokuphatha ibhizinisi futhi sisize osomabhizinisi, abafana nawe, baphathe kangcono imisebenzi yabo yebhizinisi. Igama lami nginguMelusi Tshabalala, futhi ngizokuphatha ngezandla ezifudumele- ngamathiphu awusizo kakhulu okuhlela ibhizinisi ukukusiza wena nebhizinisi lakho ningene egiyeni.
11 Jul 4 episodes Zulu Business · Management

Umbele online business publication of Likhanyile Media

Podcast · UMBELE ONLINE BUSINESS PUBLICATION
Umbele is an online business publication of Likhanyile Media, a subsidiary of Likhanyile Group (Pty) Ltd. The business e-publication publishes in isiZulu and carries business, labour and personal finance news.
13 Feb 2060 340 episodes Zulu Business · Business

Ushuni Wengoma

Podcast · MUT Radio
Ushuni Wengoma uhlelo lukaMaskandi olusakazwa njalo ngomgqibelo from 10:00-12:00. Lusakazwa ngolimu lwebele kanti nomuculo odlala khona owesintu kuphela.
16 Sep 13 episodes Zulu Music

Ziphuma Zishisa

Podcast · Ligwa fm 101.3
Community and Current News
7 Jun 2022 1 episodes Zulu Explicit Daily News · News Commentary