IZINDABA EZINHLE

Ivangeli elibhekiswe kubantwana ngenhloso yokwabelana ngezindaba ezinhle zevangeli kuwona wonke umuntu.
Weekly Zulu South Africa Kids & Family · Kids & Family
3 Episodes

Ukuhlukaniswa Kwamanzi nomhlaba.

Isifundo sanamuhla siqala ngokufundwa kwebhayibheli kuGenesis 1 isahluko 1 kuya ku 5. Sifundelwe ngu Zintathu Zondi. Ofundisayo ngu Mam Zinhle.
11 Jul 2021 9 min

Ukuthethwa kwecala Lenkosi uJesu

Ivangeli elibhekiswe kubantwana ngenhloso yokwabelana ngezindaba ezinhle zevangeli kuwona wonke umuntu. kufundisa uMam Zinhle
12 Jun 2021 32 min

Unkulunkulu Wadala Izulu Nomhlaba.

Isifundo sanamuhla siqala ngokufundwa kwebhayibheli kuGenesis 1 isahluko 1 kuya ku 5. Sifundelwe ngu Simanye Mbixane waKwaMashu. Ofundisayo ngu Mam Zinhle.
7 Dec 2020 12 min