IZINTSHUMAYELO

Leli khasi ngelezinhlelo zethu zomsakazo, izintshumayelo ezikhethwe ngokucophelela kozakwethu zisakazwa ku-93.6 FM
Weekly Zulu South Africa Christianity · Christianity
299 Episodes
1 – 20

UMOYA ONGCWELE

Intshumayelo ngoMama uMalila isihloko sithi Umoya Ongcwele
1 Mar 18 min

UKUVULWA KWAMEHLO

Intshumayelo siyethulelwa uMfundisi Ncube isihloko sithi Ukuvulwa kwamehlo
1 Mar 22 min

USUKU LOKUVUNA

uMama uMalila usethulela intshumayelo isihloko sithi usuku lokuvuna
28 Feb 14 min

ZIDELE

Intshumayelo ngo Mama Kubheka isihloko sithi Zidele
27 Feb 24 min

UMTHANDAZO

UMfundisi Malila usipha intshumayelo isihloko sithi UMthandazo
27 Feb 21 min

ASIBUYELE KUJEHOVA

Umfundisi Myeza usipha intshumayelo isihloko sithi Asibuyele kuJehova
26 Feb 18 min

ABAFARISI NABABHALI

Insthumayelo siyethulelwa uMfundisi Myeza isihloko sithi Abafarisi nababhali
26 Feb 19 min

UBIZO

Umfundisi Malila usipha intshumayelo isihloko sithi Ubizo
25 Feb 21 min

AMANDLA OMKHULEKO

Intshumayelo siyethulelwa uMfundisi uMyeza isihloko Amandla omkhuleko
25 Feb 19 min

IZWI LIKANKULUNKULU

UMfundisi Malila usethulela intshumayelo isihloko sithi Izwi LikaNkulunkulu
24 Feb 22 min

ISIKHALO SESONO

Umfundisi Malila usipha intshumayelo isihloko sithi Isikhalo sesono
24 Feb 19 min

INKOSI IKUZWILE

Intshumayelo siyethulelwa uMfundisi Myeza isihloko sithi Inkosi Ikuzwile
23 Feb 18 min

UESTHER

Umfundisi Ncube usipha intshumayelo isihloko sithi uEsther
23 Feb 19 min

UHLALA KITHI

Intshumayelo ngo Mama uMavuso isihloko sithi Uhlala kithi
22 Feb 16 min

NGALE KWEMINGCELE

Leli khasi ngelezinhlelo zethu zomsakazo, izintshumayelo ezikhethwe ngokucophelela kozakwethu zisakazwa ku-93.6 FM
20 Feb 28 min

QAPHELA ISITHA

UMfundisi Malila usipha intshumayelo isihloko sithi Qaphela isitha
20 Feb 28 min

UKUMBONGA UNKULUNKULU

Leli khasi ngelezinhlelo zethu zomsakazo, izintshumayelo ezikhethwe ngokucophelela kozakwethu zisakazwa ku-93.6 FM
19 Feb 18 min

IZIKHALI

Intshumayelo ngo Mfundisi uMalila isihloko sithi Izikhali
19 Feb 13 min

THUMA IMVUSELELO

UMama Kubheka usethulela intshumayelo isihloko sithi Thuma imvuselelo
18 Feb 24 min
1 – 20