IZINTSHUMAYELO

Leli khasi ngelezinhlelo zethu zomsakazo, izintshumayelo ezikhethwe ngokucophelela kozakwethu zisakazwa ku-93.6 FM
Weekly Zulu South Africa Christianity · Christianity
80 Episodes
1 – 20

SILWA NOMOYA

INTSHUMAYELO NO MFUNDISI MYEZA ETHI SILWA NOMOYA
22 Apr 19 min

UGCOBO

INTSHUMAYELO NO MAM MALILA ETHI UGCOBO
20 Apr 16 min

AMANDLA NEGUNYA

INTSHUMAYELO NO MFUNDISI MALILA ETHI AMANDLA NEGUNYA
15 Apr 19 min

IVANGELI

INTSHUMAYELO NO MFUNDISI MALILA ETHI IVANGELI
14 Apr 17 min

ELI UTHULELENI

INSTHUMAYELO No Mam Kubheka ethi Eli Uthuleleni.
13 Apr 24 min

UMOYA ONGCWELE

INTSHUMAYELO No Mfundisi Myeza ethi UMOYA ONGCWELE
12 Apr 17 min

UELIYA

INTSHUMAYELO No Mam MALILA ethi UELIYA
11 Apr 23 min

UJESU UVUKILE

INTSHUMAYELO No MAM MALILA ethi Ujesu Uvukile
9 Apr 18 min

NGINGUJESU

insthumayelo ngo Mfundisi Myeza ethi NginguJesu
5 Apr 19 min
1 – 20