Radio Veritas Inkanyezi Yokusa

Inkanyezi Yokusa

Fr Thembelani Ngcobo reflects on the Mass readings of the day in isiZulu.
Weekly Zulu South Africa Religion & Spirituality · Christianity Narrated by Fr Thembelani Ngcobo
6 Episodes