BUN BOOYENS EN ALDI SCHOEMAN: DIE BURGER 100 – SY MENSE EN HUL STORIES

Aangebied deur Jonathan Ball Publishers
In dié huldeblyk aan ’n koerant wat
met net 26 letters, 10 syfers, kolletjies
en strepe 30 000 uitgawes binne ’n eeu kon druk, word van die merkwaardige stories opgediep – van die Groot Griep en leë kantore, die nag in ’48 toe die teleksmasjien flits: ‘Smuts beaten at Standerton’, tot die dood van Nelson Mandela ... Luister hoe onthou oudjoernaliste betekenisvolle oomblikke, lag saam vir die ‘erewag’ van spotprente en kry daarna iets te ete en te drinke.