PIETER FOURIE: POST MORTEM

Aangebied deur Protea Boekhuis
Drie hopies grond. Drie grafte: Vytjie, Basjan en Gulu. Elkeen moet vertel hoe hy of sy aan sy dood gekom het. Trien
is die sameroeper van dié byeenkoms
na die dood. Hoe is haar huiswerker,
haar man en die plaaswerker dood? Marthinus Basson vra Hertzogpryswenner en dramaturg Pieter Fourie die kuns af.