JouMenseMyMense saam met SPAR – Huis Gracia, 8 Julie 2020

Huis Gracia is ‘n plek van veiligheid vir mindebevoorregte kinders uit gebroke families en bied tans vir 82 kinders ‘n tuiste waar hulle goed versorg, geborge en geliefd gesond en heel kan word na hulle in haglike omstandighede mishandel of verwaarloos is.