DIE INTERNASIONALE POLITIEK: HOE LATER HOE KWATER?

Hoe lyk die internasionale politieke
toneel drie maande ná Brexit en die
VSA op pad na ’n tweede termyn vir
Donald Trump? Of het ’n Demokraat
’n kans om die Withuis te verower?
Globale onsekerheid vier steeds hoogty
en feitlik niks kan meer met sekerheid
voorspel word nie. Waar pas Suid-Afrika
in en hoe kan ons belange ten beste
beskerm word?