REZA DE WET – TEATERPIONIER

Met: Temple Hauptfleisch, Marisa Keuris
en Danie Stander; Dawid Minnaar en
Susan Coetzer lees voor

Aangebied deur die SA Akademie vir
Wetenskap en Kuns, en Protea Boekhuis

Reza de Wet was skaam dog vreesloos,
’n Vrystaatse dramaturg bekend vir
haar ontginning van magie, illusie en
seksualiteit. Temple Hauptfleisch en
Marisa Keuris, samestellers van dié
huldigingsboek, en Danie Stander, wat
vir sy PhD wyd gesels het met mense
wat haar goed geken het, vertel meer
van dié merkwaardige kunstenaar. Susan
Coetzer en Dawid Minnaar lees voor uit
Diepe grond, die grensverskuiwende
verhoogstuk met Alba Bouwer se Stories
van Rivierplaas as vertrekpunt, waarin
hulle as jong akteurs die hoofrolle
gespeel het.