HERMANN GILIOMEE: ‘MAVERICK’ AFRIKANERS

Met: Albert Grundlingh

Aangebied deur Tafelberg

Suid-Afrika se top-historikus rig in
Maverick Africans sy vlymskerp blik veral op dit wat ongewoon is aan die relatief
klein groep Afrikaners. Die NG Kerk se
invloed op apartheid, die buitengewone
rol wat Afrikanervroue gespeel het,
ontplooiing in die staatsdiens, en die
vraag oor korrupsie onder apartheid
kom onder meer onder die loep, met in
die laaste hoofstuk “die gebroke hart
van die Afrikaners”. Albert Grundlingh lei
die gesprek.