21 Mar TANT ANNA EN DIE 25 SHAKESPEARE-SONNETTE

Met: Karin Hougaard.
Op 80 het Anna Neethling-Pohl, dramadoyenne
en skoonsuster van NP van Wyk
Louw, 25 van Shakespeare se sonnette
in Afrikaans vertaal – ‘om te wys ek kan’.
Dié gedigte is nou op CD beskikbaar,
voorgelees deur Karin Hougaard. Sy gesels
oor die projek se ontstaan met Ingrid
Glorie, koördineerder van die Week van de
Afrikaanse roman, en lees gedigte voor.
Loading player...