ELIZE BOTHA AS GESPREKSGENOOT: ’n BRIEWEBOEK

Aangebied deur Litera.
Chris van der Merwe gesels met
samesteller Heilna du Plooy en wyle
prof. Elize Botha se dogter, Liesbeth,
oor die briewe deur en aan dié
geliefde literator en oud-kanselier
van die US aan van die bekendste
skrywers en letterkundiges van
daardie tyd. Hy wil in besonder
weet wat die verantwoordelikheid
is wanneer ’n mens werk met sulke
persoonlike korrespondensie.