Die Here help my deur my donkerste krisis – Johann Els

--:--
Psalms 27:1-14
Die Here is my lig en my redder
1 Van Dawid.
Die Here is my lig en my redder,
vir wie sou ek bang wees?
Die Here is my toevlug,
vir wie sou ek vrees?
2 As misdadigers op my afstorm om my dood te maak,
my teëstanders en my vyande,
dan is dit juis húlle wat struikel en val.
3 Al sou 'n leër teen my stelling inneem,
sal ek nie bang word nie.
Selfs al sou die aanval op my begin,
sal ek nog steeds vertroue hê.
4 Net een ding het ek van die Here gevra
en dit sal ek najaag:
dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon
om sy goedheid te belewe
en daaroor na te dink in sy tempel.
5 Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis,
my veilig laat skuil in sy woonplek,
my hoog op 'n rots laat staan;
6 ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring,
ek sal 'n lied sing,
ek sal sing tot die eer van die Here
terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my.
7 Luister tog na my, Here, as ek roep;
wees my genadig en verhoor my gebed.
8 Ek onthou wat U gesê het:
“Julle moet My kom dien!”
Ek is hier om U te dien, Here.
9 Moet U tog nie vir my verberg nie,
moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie,
want U was nog altyd my hulp.
Moet my tog nie verstoot en verlaat nie,
want U alleen is die God wat my red.
10 Al sou my vader en my moeder my verlaat,
die Here sal my onder sy sorg neem.
11 Leer my u wil, Here,
en lei my op 'n gelyk pad
sodat my vyande nie hulle sin kry nie.
12 Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teëstanders nie,
want daar staan vals getuies teenoor my
en hulle blaas geweld teen my aan.
13 As ek darem nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie ...!
14 Vertrou op die Here!
Wees sterk en hou goeie moed!
Ja, vertrou op die Here!
14 Sep 2023 English South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

Praktiese Liefdesdiens Lesse - Johann Els

MATTEUS 25:37-40 AFR83 Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir…
18 Jul 20 min

While you wait

Janine van Niekerk is speaking about the time after you have lost control, hope, faith, answers... before God resolves anything and you have to wait on Him... what do you do during those times?
15 Jul 25 min

Rest for the weary soul - Johann Els

Isaiah 40:31 but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.
10 Jul 20 min