Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
29
NOV

is the Word thank you part of your daily vocabulary?

In a very practical section of Paul’s first letter to the Thessalonians, he encourages his readers to give thanks in everything (1 Thessalonians 5:18). In the immediate context, he had exhorted them to rejoice always (verse 16) and to pray without ceasing (verse 17). These are recognizable characteristics of a person who is encouraged and growing in his or her faith. The first two are easy enough to understand—being joyful and prayerful are not complex ideas. But Paul’s instruction that the Thessalonian believers should give thanks in everything presents a unique challenge. What does that mean concerning you and I in todays so called modern society ?
28
NOV

Waarna soek jy ,wat soek jy, hoekom soek jy ?

JOH 18:36 Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.

Almal wat, om dit so te stel, ‘n onderdaan van ons Here is, of dan wil wees, sal Hom dan ook moet dien, soos wat Hy in Sy koninkryk gedien wil wees:

JOH 4:23 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.
JOH 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
16
NOV

Is daar genesing vir my?

Jesaja 53:5, wat aangehaal word in 1 Petrus 2:24, is ‘n sleutelvers met betrekking tot genesing, maar word dikwels verkeerd verstaan en aangewend. “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” Die woord wat met “genesing” vertaal is, kan óf geestelike óf liggaamlike genesing beteken. Maar, binne die konteks van Jesaja 53 en 1 Petrus 2 word dit duidelik dat geestelike genesing hier bedoel word. “wat Self ons sondes in Sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur Wie se wonde julle genees is” (1 Petrus 2:24). Die vers praat oor sonde en geregtigheid, nie oor siekte en kwale nie. Daarom praat “genesing” in beide die verse van vergifnis en verlossing, nie van liggaamlike genesing nie.

Uiteindelik wag ons volledige liggaamlike genesing in die hemel. In die hemel sal daar nie meer pyn, siekte, kwale, lyding, of dood wees nie (Openbaring 21). Ons moet almal minder bekommerd wees oor ons liggaamlike toestand in hierdie wêreld en baie meer oor ons geestelike toestand (Romeine 12:1-2). Dan kan ons harte konsentreer op die hemel waar ons nie meer met liggaamlike probleme opgeskeep sal wees nie. Openbaring 21:4 beskryf die ware genesing waarna ons almal moet uitsien: “En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.”
15
NOV

God's promises

There are many, many promises of God in Scripture. In each promise, God pledges that something will (or will not) be done or given or come to pass. These are not flippant, casual promises such as we often make; these promises of God are rock-solid, unequivocal commitments made by God Himself. Because God is faithful, the recipients of the divine promises can have full assurance that what God has pledged will indeed be realized (Numbers 23:19).

Here are just a few of the promises that God has made:

Promises of God in the Old Testament.

God promised to bless Abraham and, through his descendants, the whole world (Genesis 12:2–3). This promise, called the Abrahamic Covenant, pointed to the coming Messiah for whom Abraham looked (John 8:56).

God promised Israel to be their God and make them His people (Leviticus 26:12–13). Old Testament history is teeming with examples of God fulfilling this promise.

God promised that if we search for Him we will find Him (Deuteronomy 4:29). He is not playing hard-to-get. “Our God is near us whenever we pray to him” (Deuteronomy 4:7).

God promised protection for His children (Psalm 121). He was the vigilant watchman over all Israel.

God promised that His love will never fail (1 Chronicles 16:34). He is faithful in every way.

God promised Israel that their sin could be forgiven, their prosperity restored, and their nation healed (2 Chronicles 7:14). Repentance opened the road to fellowship and blessing.

God, under the terms of the Mosaic Covenant, promised prosperity to Israel for obedience and destruction for disobedience (Deuteronomy 30:15–18). Unfortunately, Israel eventually chose to disobey, and the nation was destroyed by Assyria and Babylon.

God promised blessing for all who will delight themselves in His Word (Psalm 1:1–3). Simple faith has its rewards.

Promises of God in the New Testament.

God promised salvation to all who believe in His Son (Romans 1:16–17). There is no greater blessing than the free gift of God’s salvation.

God promised that all things will work out for good for His children (Romans 8:28). This is the broader picture that keeps us from being dismayed by present circumstances.

God promised comfort in our trials (2 Corinthians 1:3–4). He has a plan, and one day we will be able to share the comfort we receive.

God promised new life in Christ (2 Corinthians 5:17). Salvation is the beginning of a brand-new existence.

God promised every spiritual blessing in Christ (Ephesians 1:3). Whereas, in the Old Testament, Israel had the promise of physical blessing, the church today has been promised spiritual blessings “in the heavenly realms.” Our inheritance is reserved for us (1 Peter 1:4).

God promised to finish the work He started in us (Philippians 1:6). God does nothing in half measures. He started the work in us, and He will be sure to complete it.

God promised peace when we pray (Philippians 4:6–7). His peace is protection. It will “guard your hearts and your minds in Christ.”

God promised to supply our needs (Matthew 6:33; Philippians 4:19). Not that we get everything we want, but our needs will be taken care of. We are more valuable than the birds, and our Heavenly Father feeds them (Matthew 6:26).

Jesus’ promises in the Gospels.

Jesus promised rest (Matthew 11:28–30). Burdens are lifted at Calvary.

Jesus promised abundant life to those who follow Him (John 10:10). Following Jesus brings us more spiritual fulfillment than we could have anticipated. We leave boring behind.

Jesus promised eternal life to those who trust Him (John 4:14). The Good Shepherd also promised to hold us securely: “No one will snatch them out of my hand” (John 10:28).

Jesus promised His disciples power from on high (Acts 1:8). In this power, they “turned the world upside down” (Acts 17:6, ESV).

Jesus promised that He will return for us (John 14:2–3). From then on, we will be with Him always.
14
NOV

Hoe hoor ek GOD se stem ? .......

Hierdie vraag is al baie gevra deur so baie mense in die verlede. Samuel het die stem van God gehoor maar dit nie herken nie totdat hy deur Eli vertel was dat dit God se stem is (1 Samuel 3:1-10). Gideon het ‘n fisiese openbaring van God gehad en hy het nog steeds gewonder wat hy gehoor het en het vir ‘n teken gevra om te bevestig, nie net een keer nie, maar drie keer (Rigters 6:17-22, 36-40). Wanneer ons luister na God se stem hoe kan ons weet dat dit Hy is wat praat? Eerstens, ons het iets wat Samuel en Gideon nie gahad het nie. Ons het die volledige Bybel, die geinspereerde Woord van Godwat ons kan lees, bestudeer en oordink. “Die hele Skrif is deur God geinspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdelike reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk” (2 Timoteus 3:16-17). Wanneer ons ‘n vraag het oor enige onderwerp of wanneer ons ‘n besluit moet neem moet ons eers gaan kyk wat die Bybel oor dit sê. God sal ons nooit lei in ‘n rigting wat in teenstelling met Sy beloftes is, of wat in teenstelling met Sy Woord is nie (Titus 1:2).

Twedens, om God se stem te kan hoor moet ons dit kan herken. Jesus sê, “My skape luister na My stem; Ek ken hulle en hulle volg My” (Johannes 10:27). Die wat God se stem hoor is die wat aan Hom behoort – die wat gered is, verlos is deur te glo in Jesus Christus. Hierdie is die skape wat hoor en Sy stem herken, want hulle ken Hom as hulle Herder en hulle ken Sy stem. Om God se stem te hoor, moet ons aan Hom behoort.

Derdens, ons hoor Sy stem wanneer ons tyd maak vir gebed, Bybel studie en wanneer ons Sy woord deurdenk. Hoe meer ons tyd spandeer met God en Sy Woord hoe makliker is dit om Sy stem te herken en die rigting wat Hy aan ons lewens gee. Werkers by ‘n bank word geleer om vals note te kan uitken deur geldige note baie goed te bestudeer en dus is dit vir hulle maklik om die onderskeid te tref. Ons moet ook God se Woord so goed ken dat wanneer Hy met ons praat of aan ons leiding gee, dat ons weet dit is van God. Alhoewel God in ‘n hoorbare stem met mense kan praat, praat Hy hoofsaaklik met mense deur Sy Woord. Somtyds praat God deur die Heilige Gees na ons gewete, maar dit kan ook deur omstandighede wees waar God met ons praat, of selfs met ons praat deur ander mense. Deur die gebruik van die Skrif se waarheid sal ons leer hoe om God se stem te kan herken.
09
NOV

Psalm 23 from a Japanese Translation - Johann Els

Psalm 23 from a Japanese Translation

The Lord is my Pace-setter, I shall not rush,
He makes me stop and rest for quiet intervals.

He provides me with images of stillness, which restore my serenity.
He leads me in ways of efficiency through calmness of mind,
And His guidance is peace.

Even though I have a great many things to accomplish each day,
I will not fret for His presence is here.
His timelessness, His all importance will keep me in balance.

He prepares refreshment and renewal in the midst of my activity.
By anointing my mind with His oils of tranquility;
My cup of joyous energy overflows.

Surely harmony and effectiveness shall be the fruits of my hours.
For I shall walk in the pace of my Lord and dwell in His house forever.
08
NOV

Facing Life’s Challenges – Johann Els

Matthew 1:18-25
This is how the birth of Jesus the Messiah came about[a]: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph her husband was faithful to the law, and yet[b] did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly.

But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus,[c] because he will save his people from their sins.”

All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: “The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel”[d] (which means “God with us”).

When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.
06
NOV

Psalms 23 .....one of the most loved passages of scripture in all of Gods Word

The clause “the Lord is my shepherd” comes from one of the most beloved of all passages of Scripture, the 23rd Psalm. In this passage and throughout the New Testament we learn that the Lord is our Shepherd in two ways. First, as the Good Shepherd, He laid down His life for His sheep and, second, His sheep know His voice and follow Him (John 10:11, 14).

In Psalm 23, God is using the analogy of sheep and their nature to describe us. Sheep have a natural tendency to wander off and get lost. As believers, we tend to do the same thing. It’s as Isaiah has said: “We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way” (Isaiah 53:6). When sheep go astray, they are in danger of getting lost, being attacked, even killing themselves by drowning or falling off cliffs.

Likewise, within our own nature there is a strong tendency to go astray (Romans 7:5; 8:8), following the lusts of our flesh and eyes and pursuing the pride of life (1 John 2:16). As such, we are like sheep wandering away from the Shepherd through our own futile self-remedies and attempts at self-righteousness. It is our nature to drift away (Hebrews 2:1), to reject God, and to break His commandments. When we do this, we run the risk of getting lost, even forgetting the way back to God. Furthermore, when we turn away from the Lord, we soon find ourselves confronting one enemy after another who will attack us in numerous ways.

Sheep are basically helpless creatures who cannot survive long without a shepherd, upon whose care they are totally dependent. Likewise, like sheep, we are totally dependent upon the Lord to shepherd, protect, and care for us. Sheep are essentially dumb animals that do not learn well and are extremely difficult to train. They do not have good eyesight, nor do they hear well. They are very slow animals who cannot escape predators; they have no camouflage and no weapons for defense such as claws, sharp hooves, or powerful jaws.

Furthermore, sheep are easily frightened and become easily confused. In fact, they have been known to plunge blindly off a cliff following one after another. Shepherds in Bible times faced incredible dangers in caring for their sheep, putting their own lives at risk by battling wild animals such as wolves and lions who threatened the flock. David was just such a shepherd (1 Samuel 17:34–35). In order to be good shepherds, they had to be willing to lay down their lives for the sheep.

Jesus declared that He is our Shepherd and demonstrated it by giving His life for us. “The Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many” (Matthew 20:28). Through His willing sacrifice, the Lord made salvation possible for all who come to Him in faith (John 3:16). In proclaiming that He is the good shepherd, Jesus speaks of “laying down” His life for His sheep (John 10:15, 17–18).

Like sheep, we, too, need a shepherd. Men are spiritually blind and lost in their sin. This is why Jesus spoke of the parable of the lost sheep (Luke 15:4–6). He is the Good Shepherd who laid down His life for us. He searches for us when we’re lost, to save us and to show us the way to eternal life (Luke 19:10). We tend to be like sheep, consumed with worry and fear, following after one another. By not following or listening to the Shepherd’s voice (John 10:27), we can be easily led astray by others to our own destruction. Jesus, the Good Shepherd, warns those who do not believe and listen to Him: “I did tell you, but you do not believe . . . you do not believe because you are not my sheep. My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish; no one can snatch them out of my hand” (John 10:25–28).
03
NOV

Die nuwe lewe in Christus - Johann Els

ROMEINE 12
En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.
Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid.
02
NOV

Don't Worry - Johann Els

Matthew 6:25
“Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?

364 episodes

« Back 1—12 More »