Waarna soek jy ,wat soek jy, hoekom soek jy ?

--:--
JOH 18:36 Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.

Almal wat, om dit so te stel, ‘n onderdaan van ons Here is, of dan wil wees, sal Hom dan ook moet dien, soos wat Hy in Sy koninkryk gedien wil wees:

JOH 4:23 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.
JOH 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
28 Nov 2022 English South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

God ons toevlug - Johann Els

Psalm 46 Vir die koorleier. Van die Koragiete. Op die wysie van “Jong Vroue”. 'n Lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge…
19 Feb 20 min