Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel - Johann Els

Jeremia 33:1-3

VERDER het die woord van die Here vir die tweede keer tot Jeremia gekom, terwyl hy nog opgesluit was in die voorhof van bewaking, en gesê:
So spreek die Here wat dit doen, die Here wat dit formeer om dit te bevestig, Here is sy Naam:
Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.