God maak 'n pad deur die woenstyn

Jesaja 35
1Die woestyn, die dor land,
sal jubel, die droë wêreld sal juig, oortrek met affodille;
2hy sal in volle bloei staan,
hy sal juig en sing,
hy sal die prag van die Libanon hê,
die skoonheid van Karmel en Saron.
Israel sal die mag van die Here sien,
die koninklike mag van ons God.
3Bemoedig dié wie se hande slap hang,
help dié wie se knieë knik,
4sê vir dié wat moed verloor het:
“Wees sterk, moenie bang wees nie,
julle God is hier, Hy kom om wraak te neem,
om julle vyande te straf; God kom julle red!”
5Blindes sal kan sien,
dowes sal kan hoor,
6lammes sal kan rondspring soos takbokke,
stommes sal kan sing.
Strome water sal uit die woestyn uit bars;
daar sal riviere loop in die droë wêreld.
7Die verskroeide aarde sal 'n moeras word,
dorsland waterryke wêreld.
Waar daar nou net vir jakkalse lêplekke is,
sal gras en riet en biesies groei.
8Daar sal 'n grootpad deur die woestyn loop
en dit sal bekend staan as die gewyde pad.
Onrein mense sal nie daarop loop nie,
dit sal net wees vir mense wat reg lewe;
dwase sal nie meer op die pad kom nie.
9Daar sal nie leeus op die pad wees nie,
daar sal nie roofdiere op loop nie,
hulle sal glad nie daar kom nie.
Net die mense wat deur die Here gered is,
sal die pad gebruik.
10Dié wat deur die Here verlos is, sal terugkeer,
hulle sal juigend in Sion aankom,
hulle sal altyd straal van blydskap,
hulle sal vol vreugde en blydskap wees;
ellende en smart sal verdwyn.