Gebed : Onse Vader

RADIO PULPIT  |  DAYBREAK | DAGBREEK
MATTHÉÜS 6:9-13 AFR53
Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word laat u koninkryk kom laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.