Ukumbula ukuphinga kunkosikazi wendoda ebingazi ngomnyeni wayo

Kuno kukhungatheka okuningi nokukhathazeka okwenzeka emva kokuthola bekunomakhwapheni emshadweni .Uma i –couple seyikhethe ukuxolelana bese ihlabela phambili nempilo ,lokho kungayinto enzima ,ikakhulukazi uma isenzo senzeke nomuntu osebandleni.