Ukukinatelwa zidakamizwa ukukhetha uwakwakho othembekile

Njengomuntu osohambweni lokusinda kwi addiction, ngingamthola kanjani ozohamba nami kumagxathi anzima okuqala ohambweni lokulapheka? Ninazo iziluleko ekukhetheni umsizi othembekile nokuthi lobobudlelwane bubukeke kanjani? Ngothokoza kakhulu kweningakuphakamisa ngalesimo.