Abazali abakhathazekile ngentombazane ekhonze imidlalo yabafana

Ngakube kumele ngikhathazeke ukuthi indodakazi hleze ayizazi ubulili bayo ngoba ithanda ukugqoka njengomfana ,ikhonze nokudlala ibhola noyise ? Emva kokubuka uhlelo lukamabonakude ngalesihloko ,kungenze ngazibuza kunokwenzeka yini kukhona okunye okungale kulokhuthanda izinto zabafana kwayo .Nicabanga idinga ululeko?