EK WOU NOG SÊ

Aangebied deur Naledi en AVBOB

Woorde van verlies en vertroosting in al elf landstale het behoorlik ingestroom vir die I Wish I’d Said-poësieprojek. Daarna is dit deur redakteurs in alle tale deur- gegaan, waarna die bestes vir dié ver- sameling uitgekies is. Om hulle met sulke kosbare, eerlike en dikwels rou emosies gewerk het, het dit hulle ook verander, sê die redakteurs. Hier, om meer te ver- tel, is die redakteurs van die projek se Afrikaanse en Engelse afdelings onder- skeidelik, Daniel Hugo en Douglas Reid Skinner, en die jong Afrikaanse wenner uit die Vrystaat, Lynthia Julius. Douglas en Lynthia lees ook voor.