Op soek na Abraham

Aangebied deur Griffel Uitgewery. Willie McLoud vind die oorspronge van die Bybel in antieke Sumerië en toon aan dat Abraham werklik geleef het. Prof. Christina Landman vra hom uit oor konsepte soos ‘Seuns van God’ en ‘Satan’, die ‘drieverdiepingkosmos’, die ‘hemel’ en die ‘doderyk’. Stimulerende stof tot nadenke.