Charles van Onselen - Liefde... Geen Vrees.

Ons inspirasie vir die middag is uit die hart van Charles van Onselen. Sy tema: "Liefde, Geen Vrees... uit 1 Johannes 4:18
Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.