VivA Afrikaans-reeks: AWS (2017)

VIRTUELE INSTITUUT VIR AFRIKAANS (VIVA)  |  Series , ±17 min episodes total time 8 hr 59 min  | 
Die eeufeesuitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) is op 3 Augustus 2017 amptelik bekendgestel.
In hierdie podsendingreeks van 27 episodes word die elfde uitgawe van die AWS in detail bespreek deur verskillende lede van die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. In die eerste twee episodes word 'n algemene oorsig oor die AWS gegee; daarna word elk van die dele van die AWS in afsonderlike episodes bespreek. Die reeks word afgesluit met 'n vooruitskouende besinning oor die toekoms van standaardtaal en die AWS.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
13

13. Hoofstuk 9: Hoof- en kleinletters

Episode 13: Hoofstuk 9: Hoof- en kleinletters (Gerhard van Huyssteen en Suléne Pilon). Die keuse tussen hoof- en kleinletters lyk dalk soms bedrieglik maklik, maar dit is eintlik 'n skryfkwessie met baie nuanses. In hierdie episode probeer ons om die reëls so eenvoudig as moontlik saam te groepeer en saam te vat.
Koop die boek Kry die boek aanlyn Kry die woordelys en sommige bylaes gratis (webwerf of toepassing) Meer oor die AWS Meer oor die Taalkommissie Nog podsendings?
14

14. Hoofstuk 10: Kappie

Episode 14: Hoofstuk 10: Kappie (Gerhard van Huyssteen en Marné Pienaar). Die hoofstuk oor die kappie is die tweede kortste hoofstuk in die Afrikaanse woordelys en spelreëls (2017). As jy al gewonder het waarom "skêr" mét 'n kappie geskryf word, maar "perd" nié, luister dan in hierdie episode na die onderliggende beginsels met betrekking tot die gebruik van die kappie in Afrikaans.
Koop die boek Kry die boek aanlyn Kry die woordelys en sommige bylaes gratis (webwerf of toepassing) Meer oor die AWS Meer oor die Taalkommissie Nog podsendings?
15

15. Hoofstuk 11: Konsonante

Episode 15: Hoofstuk 11: Konsonante (Jana Luther en Frikkie Lombard). Hierdie episode van die reeks oor die Afrikaanse woordelys en spelreëls (2017) bied ’n oorsig oor die verdubbeling al dan nie van konsonantletters, voltooide deelwoorde wat eindig op -te en -de, en die beginsel van gelykvormigheid in Afrikaans.
16

16. Hoofstuk 12: Koppelteken

Episode 16: Hoofstuk 12: Koppelteken (Suléne Pilon en Gerhard van Huyssteen). In hierdie episode van VivA se reeks oor die Afrikaanse woordelys en spelreëls (2017) word die koppelteken onder die loep geneem. Ons onderskei tussen vyf verskillende soorte koppeltekens en lig elkeen ruim toe met voorbeelde.
Koop die boek Kry die boek aanlyn Kry die woordelys en sommige bylaes gratis (webwerf of toepassing) Meer oor die AWS Meer oor die Taalkommissie Nog podsendings?
17

17. Hoofstuk 13: Leestekens

Episode 17: Hoofstuk 13: Leestekens (Gerhard van Huyssteen en Sophia Kapp). In hierdie episode van VivA se reeks oor die Afrikaanse woordelys en spelreëls (2017) word een van die twee nuwe hoofstukke in die AWS bespreek, naamlik die hoofstuk oor leestekens. Ons gesels eers oor die agtergrond van hierdie hoofstuk en hoe die Taalkommissie hom saamgestel het. Daarna word elk van die leestekens bespreek en met talle voorbeelde toegelig.
Koop die boek Kry die boek aanlyn Kry die woordelys en sommige bylaes gratis (webwerf of toepassing) Meer oor die AWS Meer oor die Taalkommissie Nog podsendings?
18

18. Hoofstuk 14: Meervoude

Episode 18: Hoofstuk 14: Meervoude (Gerhard van Huyssteen en Suléne Pilon). Van die belangrikste inligting wat in woordeboeke opgeneem word, is hoe meervoude in Afrikaans gevorm word. Daar word daarom ook 'n hele hoofstuk met reëls vir die vorming van meervoude in die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (2017) aangebied. In hierdie episode gesels ons oor die meervoudskonstruksie en wys op allerhande interessante uitsonderings.
Koop die boek Kry die boek aanlyn Kry die woordelys en sommige bylaes gratis (webwerf of toepassing) Meer oor die AWS Meer oor die Taalkommissie Nog podsendings?
19

19. Hoofstuk 15: Skryfwyse - los en vas

Episode 19: Hoofstuk 15: Skryfwyse - los en vas (Gerhard van Huyssteen en Suléne Pilon). In die negentiende episode van hierdie reeks oor die Afrikaanse woordelys en spelreëls (2017) word een van die moeilikste kwessies in die Afrikaanse ortografie bespreek, naamlik wanneer jy woorde los of vas aan mekaar moet skryf. Ons gesels oor die algemene beginsels en praat in groter detail oor samestellings in Afrikaans. Hierdie episode behoort jou te help om die reëls in die AWS maklik te kan toepas.
Koop die boek Kry die boek aanlyn Kry die woordelys en sommige bylaes gratis (webwerf of toepassing) Meer oor die AWS Meer oor die Taalkommissie Nog podsendings?
20

20. Hoofstuk 16: Trappe van vergelyking

Episode 20: Hoofstuk 16: Trappe van vergelyking (Gerhard van Huyssteen en Suléne Pilon). Vir die eerste keer in die geskiedenis van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) is daar in die 2017-uitgawe 'n hoofstuk oor trappe van vergelyking ingesluit. Ons gesels oor 'n paar wanopvattings oor trappe van vergelyking en bespreek dan die agt reëls wat in hierdie AWS opgeneem is.
Koop die boek Kry die boek aanlyn Kry die woordelys en sommige bylaes gratis (webwerf of toepassing) Meer oor die AWS Meer oor die Taalkommissie Nog podsendings?
21

21. Hoofstuk 17: Verkleiningsvorme

Episode 21. Hoofstuk 17: Verkleiningsvorme (Gerhard van Huyssteen en Suléne Pilon). Daar is basies sewe agtervoegsels/suffikse wat in die Afrikaanse verkleiningskonstruksie gebruik word: -ie; -jie; -tjie; -'tjie; -etjie; -kie; en -pie. In hierdie episode word die verskillende tipes woorde waar hierdie morfeme gebruik word, bespreek.
Koop die boek Kry die boek aanlyn Kry die woordelys en sommige bylaes gratis (webwerf of toepassing) Meer oor die AWS Meer oor die Taalkommissie Nog podsendings?
23

23. Hoofstuk 19: Wisseling en subkategorieë

Episode 23. Hoofstuk 19: Wisseling en subkategorieë (Gerhard van Huyssteen en Jana Luther). Sommige mense raak ongedurig omdat die Taalkommissie wisselvorme vir sommige woorde in die AWS aanbied, terwyl ander mense dit juis verwelkom. In hierdie episode ondersoek ons die belangrikste kategorieë waar wisselvorme sistematies voorkom.
Koop die boek Kry die boek aanlyn Kry die woordelys en sommige bylaes gratis (webwerf of toepassing) Meer oor die AWS Meer oor die Taalkommissie Nog podsendings?
25

24. Hoofstuk 20: Woorde van vreemde herkoms

Hoofstuk 20: Woorde van vreemde herkoms (Gerhard van Huyssteen en Marné Pienaar). Soos wat in alle ander tale gebeur, gaan leen Afrikaanse mense ook dikwels woorde by ander tale. Maar hoe gemaak met die spelling van sulke woorde? Ons bespreek die drie hoofkategorieë van leenwoorde aan die hand van talle voorbeelde.

31 episodes

« Back 13—24 More »