Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA)

SOUTH AFRICA | WEBSITE | FACEBOOK
© http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) is ʼn navorsingsinstituut en diensverskaffer vir Afrikaans in digitale kontekste en is ʼn geregistreerde maatskappy sonder winsoogmerk. VivA se hoofbesigheid is om die gebruik en gehalte van Afrikaans plaaslik en internasionaal uit te bou deur: 1) die beskrywing en bestudering van Afrikaans in sy volle omvang;
2) die ontwikkeling van omvattende digitale en ander hulpbronne, hulpmiddele en platforms vir gesproke en geskrewe Afrikaans; en
3) die lewering van praktiese Afrikaanse taaldienste deur middel van tegnologie.
VivA se stigterslede is: • Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK);
• Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV);
• Die Dagbreek Trust; en
• Noordwes-Universiteit (NWU).

VivA Afrikaans-reeks: AWS (2017)

31 EPISODES |  Series, ±17 min episode total time 8 hr 59 min
Die eeufeesuitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) is op 3 Augustus 2017 amptelik bekendgestel.
In hierdie podsendingreeks van 27 episodes word die elfde uitgawe van die AWS in detail bespreek deur verskillende lede van die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. In die eerste twee episodes word 'n algemene oorsig oor die AWS gegee; daarna word elk van die dele van die AWS in afsonderlike episodes bespreek. Die reeks word afgesluit met 'n vooruitskouende besinning oor die toekoms van standaardtaal en die AWS.

2 channels