Hoe gemaak met die invloed van Engels op Afrikaans?

Op watter maniere word Afrikaans deur Engels beïnvloed? Wat staan die teksredakteur in dié verband te doen? Behoort die terme “anglisisme" en “anglisisties” vandag steeds gebruik te word? Waar en wanneer het die invloed van Engels op Afrikaans begin? In watter mate kan van jong Afrikaansgebruikers verwag word om steeds hul taal “suiwer” te hou? Hoe moet taalpraktisyns Engelse invloed in Afrikaanse tekste benader? Moet pogings om Afrikaanse ekwivalente vir Engelse neologismes te skep, voortgaan? Wat is die rol van naslaanbronne? Beïnvloed stylbesluite by koerante en tydskrifte die gehalte en verandering van geskrewe Afrikaans? Jana Luther praat hieroor met Fred Pheiffer.