Podlitiek: OB pleit, Grondverslag bring verwyt en SA nog werke kwyt

Die Amerikaanse outeur Simon Sinek het eenkeer gesê dat meer inligting onder alle omstandighede beter is as minder inligting – juis om die rede van meer inligting, en beter begrip van die beskikbare inligting, is Podlitiek ʼn bietjie meer as ʼn jaar gelede op die been gebring.