PHIKELELANI

--:--
INTSHUMAYELO no Mfundisi Myeza ethi Phikelelani
17 Jun 2023 Zulu South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

UBIZP PART 1

INTSHUMAYELO no Mam Kubheka ethi Ubizo part 1
20 Jun 2023 16 min

KHOLWA YINKOSI

INTSHUMAYELO no Mfundisi Malila ethi Kholwa Inkosi
18 Jun 2023 27 min

VUKA UKHANYE

INTSHUMAYELO no Mam Malila ethi Vuka Ukhanye.
19 Jun 2023 18 min

XWAYANI

INTSHUMAYELO no Mfundisi Myeza ethi Xwayani.
16 Jun 2023 19 min

ISIVUMELWANO

INTSHUMAYELO no Mam Malila ethi Isivumelwano
15 Jun 2023 15 min