UBUGEBENGU OBUDLANGILE [ SCAMS ]

--:--
UConstable[f]Ngcobo usexwayisa ngobugebengu obudlangile kulezinsuku lapho abantu bethathelwa imali.
26 Jul 2023 Zulu South Africa Education · Business

Other recent episodes

FATHERS [ OBABA]

UMfundisi Ndlazi ovela eBerea Church Durban uxoxa ngokubaluleka, indima, umsebenzi kababa emndenini.
13 Jun 13 min

UKUBALULEKA KUKAMAMA

uMrs Nokulunga Gumede usifundisa ngokubaluleka kuka Mama futhi yini elindeleke kuMama.
23 May 11 min