INCAZELO NESIXAZULULO 2

--:--
INTSHUMAYELO No Mfundisi Malila ethi Incazelo Nesixazululo
24 Apr Zulu South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

UBIZP PART 1

INTSHUMAYELO no Mam Kubheka ethi Ubizo part 1
20 Jun 16 min

KHOLWA YINKOSI

INTSHUMAYELO no Mfundisi Malila ethi Kholwa Inkosi
18 Jun 27 min

VUKA UKHANYE

INTSHUMAYELO no Mam Malila ethi Vuka Ukhanye.
19 Jun 18 min

PHIKELELANI

INTSHUMAYELO no Mfundisi Myeza ethi Phikelelani
17 Jun 17 min

XWAYANI

INTSHUMAYELO no Mfundisi Myeza ethi Xwayani.
16 Jun 19 min