Isiqendu 57 | Lungiselela umhlala-phantsi, akukho nzima

--:--
Kwincoko yethu namhlanje sikuphathele indlela uTenX Investments akwenzela lula ngayo ukuba ukwazi ukuzilungiselela umhlala-phantsi. Akunyanzelekanga ukuba ube kanti unomsebenzi wesigxina. Uyakwazi ukusebenzisa iwebsite yabo ukuzibekela ngokwakho imali
13 Jun 2023 Xhosa South Africa Business · Investing

Other recent episodes

Isiqendu 63 | Yintoni MTBPS

Kwincoko yanamhlanje sikunika inkcazelo ngezona zinto ezibalulekileyo ezikuchaphazelayo kwi MTBPS enikwe yi Minister of Finance u Mnumzana Enoch Godongwana
3 Nov 2023 12 min

Isiqendu 59 | Investa uzikhusela kwi fraud ubuqhetseba

Kubalulekile ukubeka imali bucala, kubaluleke ngakumbi ukuba ukhuseleke kubuqhetseba obugqubayo kulemihla. Incoko yethu no Khwezi Jackson ikunika icebiso lokuba uzikhusela kanjani na It is essential to invest your money safely because fraud is rampant. Our conversation with Khwezi Jackson from TenX Investment gives you useful information on how to invest…
18 Jul 2023 12 min