EZEMVELO NOKUNAKEKELWA KWAYO

--:--
UMpume Gumede oyi Enviornmentalist, Town Planner usifundisa ngokunakekela imvelo nokubaluleka kokugcina umoya uhlanzekile {air pollution}. Usitshela ngezizathu zokuguquka kwesimo sezulu{climate Change}.
17 May 2023 Zulu South Africa Education · Business

Other recent episodes

FATHERS [ OBABA]

UMfundisi Ndlazi ovela eBerea Church Durban uxoxa ngokubaluleka, indima, umsebenzi kababa emndenini.
13 Jun 13 min

UKUBALULEKA KUKAMAMA

uMrs Nokulunga Gumede usifundisa ngokubaluleka kuka Mama futhi yini elindeleke kuMama.
23 May 11 min