GADA AMAPHUPHO AKHO

--:--
Mam Kubheka usethulela intshumayelo, Gada Amaphupho Akho
2 Sep 2022 Zulu South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

BHEKA UJESU

Intshumayelo ngo Mama uMalila ithi Bheka uJesu
4 Apr 20 min

NGINGUJESU

insthumayelo ngo Mfundisi Myeza ethi NginguJesu
5 Apr 19 min