MFUNDISI MALILA

--:--
Intsumayelo NgoMfundisi MALILA Inkazimulo Yokuqala
23 Oct 2022 Zulu South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

BHEKA UJESU

Intshumayelo ngo Mama uMalila ithi Bheka uJesu
4 Apr 20 min

NGINGUJESU

insthumayelo ngo Mfundisi Myeza ethi NginguJesu
5 Apr 19 min