ISIVINI SIKANABHODI (PART 1)

--:--
Umfundisi Malila ushumayela ngeSivini SikaNabhodi
21 Nov 2022 Zulu South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

BHEKA UJESU

Intshumayelo ngo Mama uMalila ithi Bheka uJesu
4 Apr 20 min

NGINGUJESU

insthumayelo ngo Mfundisi Myeza ethi NginguJesu
5 Apr 19 min