Lidi Lya Cabo Delgado 10.05.2022

Kalibu lidi lya Cabo Delgado litala lya Dyabali Dya Cabo Delgado mutale 12 mwedyau wamwano 2022.

Dyabali Dya nelo Dikuchi doni.

🔸Wanjili wamatalopa akulota kuvaunganianga matalopa vamakadja lakini shimadengo shikukaleka.

🔸Vandipanga mipango yakulalyanga migagolo ya vashanundo Cabo Delgado.

🔸Indala indatadya kuvambatila vanu elfu sita ku namanhumbili Montepuez.

Pagwa upata Dyabali Linjimbo lya Cabo Delgado mu avoz.org; facebook, telegrama, upitila mandichi podcast.

na undapata Dyabali mu whatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843285766,utandola inangodi kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa,Kimwani, Kiswail.

Plural Media Dyabali dya inangodi yako