Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
29
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 29.09.2022

Nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado, litala lya dyabali dya lijimbo.

Lidi lya Cabo Delgado likukandyangika na plural Media vapwashelana na lishilika lya Cabo Ligado.

Muliduva lya alamisi tale 29 mwedi watisha dyabali dikuchi doni.

🔸Moçambique na tanzania vakuvanao nguguvala wakuambangila mwa wa vashanundo.

🔸Vyaukalao vinji iboma ya Nangade na Mueda.

🔸Kwa isumana ipitile dinditandeka dyajali nane dya vashanundo.

Pagwa upata Dyabali Dya Cabo Delgado, upitila mu avoz. Org, facebook, Telegram utumila mandichi podcast.

na yado undapata Dyabali mu WhatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani na Kiswail.

Plural Média dyabali ya inangodi yako
27
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 27.09.2022

Pokele nandele walinagwaledyo, kalibu lidi lya Cabo Delgado litala lya Dyabali dya Lijimbo.

Lidi lya Cabo Delgado likukandyangika na plural Média, vapwashalana na lishilika lya Cabo Ligado.

Muliduva lyanelo lyambili tale 27 mwedi watichi mu 2022, tukuvanao mwiti vyadyabali vichi doni.

🔸Kwa vyaukalao vyambili iboma ya Metuge, vashanundo vandivabwa vanu mwano.

🔸Shimadengo sha SADC vakwamini kupela na kuligwa matalopa vao iboma ya Nangade.

🔸Vanitete vakujila kwa likukuku Diboma dya ku Nampula na diboma dya Cabo Delgado.

Pagwa wigwilila ngwengwe Dyabali dya Cabo Delgado, upitila mu avoz. org, facebook, Telegram, utumila mandichi podcast.

na undapata Dyabali dyeto mu WhtsApp, ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi yako kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani, na Kiswail.

Plural Média Dyabali ya inangodi yako.
22
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 22.09.2022

Nandele kalibu lidi lya kabo Delgado ali nilitala lyadyabali dya lijimbo.

Lidi lya Cabo Delgado likukandyangigwa na plural media vapwashala lishilika lya Cabo ligado.

Dyabali dya alamisi tale 22 mwedi waticha mu mwaka 2022 Dikuchi doni

🔸Vandikamuligwa vanu vatatu padipagwite dikolometa salasini ndawika pa sede ya Metuge.

🔸Felipe Nhusy akuvajugwa vanitete vavasome vanu makumi nane vavele navashanundo.

🔸Matalopa FADS vandibamola dibase dya vashanundo Nangade.

Pagwa ngwengwe upata Dyabali dya Cabo Delgado, upitila mu avoz.org, facebook,telegram utumila mamdichi podcst.

na undapata Dyabali yadao mu WhatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843385766, utandola inangodi kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani, Kiswail.

Plural Media Dyabali ya inangodi yako yaulota kwigwilila
19
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 20.09.2022

Nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado, litala lya kupata dyabali dya lijimbo.

Lidi lya Cabo Delgado likukandyangigwa na plural media, vapwashela lishilika Cabo Ligado.

Muliduva lyanelo liduva lyambili tale 20 mwedyau waticha mu mwaka 2022 dyabali dikuchi doni.

🔸Matalopa kumi nasita vandipela Macomia.

🔸Kuluna ya matalopa FDS na va SADC vandijila mu emboscada Nangade.

🔸Palikomeko lya likulumukilo kwa shinamilo Cabo Delgado (CPD), ikuka muchu bila kumanhika kwa vananangaledi.

Pagwa ngwengwe upata dyabali dya Cabo Delgado upitila mu avoz.org, facebook, telegram utumila mandichi podcast.

na undapata Dyabali mu WhatsApp, ujela ibalugwa inamaba ya +258843285766, utandola inangodi kenga, Portugues, Shimakonde, Emakwa,Kimwani, na kiswail.

Plural media dyabali ya inangodi yako.
14
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 15.09.2022

Pokele nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado ali ni litali lya dyabali lya lijimbo.

Lidi lya Cabo Delgado likukandyandike na plural media vapwashala lishilika lya Cabo ligado.

Dyabali dya alamisi tale 15 mwedi waticha mu mwaka 2022 Dikuchi doni.

🔸 Vanu vatatu vakupela vyaukalao vyau iboma ya Muidumbe.

🔸 Mabulisa vanivavika vanu 29 mumbaloni ingano yakuvambambidya kuva vashanundo.

🔸 Shilikali yaku Memba vandijaula dimutuka kuvaujiya vanu vatidile.

Pagwa ngwengwe upata dyabali dya Cabo Delgado, upitila mu avoz.org, facebook, telegram, utumila mandichi podcast.

na undapata Dyabali mu WhatsApp, ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi kenga, Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani na Kiswal.

Plural Media Dyabali ya Inangodi yako.
13
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 13.09.2022

Pokele nandele, kalibu kavili lidi lya Cabo Delgado, litala lya kulota kupata Dyabali dya lijimbo.

Lidi lya Cabo Delgado likukandyangigwa na plural Média, vapwashela lishilika Cabo Ligado.

Muliduva lya nelo tale 13 mwedyau waticha liduva lyambili dyabali dikuchi doni.

🔸Vakupagwa inamba ya vakutila ingondo Nampula elfu kumi namoja.

🔸Nemba vanimwambela ibala na matalopa Nangade.

🔸Shilikali vakulind kutunduvanga kwashimadengo na patrolifera total kwa afungi.

Pagwa ngwengwe upata Dyabali dya Cabo Delgado upitila mu avoz.org, facebook, telegram, utumila mandichi podcast.

na undapata Dyabali dya lijimbo upitila mu WhatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa,. Kimwani na kiswail.

Plural media dyabali ya inangodi yako.
08
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 08.09.2022

Pokele nandele walinagwaledyo mbodi kwigwilila, kalibu lidi lya Cabo Delgado,litali lya kupata Dyabali dya lijimbi.

Lidi lya Cabo Delgado likukandyanga na plural media, vapwashalegwa na lishilika lya Cabo ligado.

Muliduva lya nelo alamisi tale 8 mwedi watisha muwaka 2022 Dyabali dikuchi doni.

🔸Mwanitete italiana andipela na vashanundo ku Memba,lijimbo lya ku Nampula.

🔸Shanundo arbaini vandilikabicha makono mwa Matalopa Cabo Delgado.

🔸Presidente andyamini kupela kwa vanu sita na vashanundo ku Memba.

🔸Mabulisa vandilikabisha kutualila mambandi vanu vaijila mulijimbo lya Cabo Delgado vavilammbo vyapanda na vauma.

Pagwa ngwengwe upokela dyabali dya Cabo Delgado upitila mu voz.org facebook, telegram, utumila mandichi podcast.

na undapata yadao Dyabali mu WhatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi yaulota kwigwilila kenga, Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani, na Kiswail.

Plural media dyabali ya inangodi yako
06
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 06.09.2022

Nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado muliduva lyambili tale 6 mwedi wa ticha, ali ni litala lya dyabali dyalinjimbo lya Cabo Delgado likandyangigwa na plural Media, ipwashalalegwa na lishilika lya Cabo ligado.

Dyabali dyanelo dikuchi doni.

🔸Shipinga sha vanemba vanditaya dingande dya vanitete moto Ancuabe.

🔸Vyaukalao vyambi na vashanundo aldeia Kutua iboma ya Eráti, Nampula.

🔸Mipangililo vyambi ikulilodya kuva kudangeja ingano ya mauta Cabo Delgado anditangola Presidente.

Pagwa ngwengwe upata dyabali dya Cabo Delgado, upitila mu voz.org,facebook, Telegrama utumila mandichi podcast.

na undapata dyabali mu WhatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi yaulota kenga Português, Shimakonde, Emakwa,Kimwani, na kiswail.

Plural media dyabali dya inangodi yako
01
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 01.09.2022

Nandele kalibu lidi lya kabo Delgado muliduva lya alamisi tale 01 mwedi wa tisha mumwaka 2022.

Dyabali dyanelo dikushi doni.

🔸Vyaukalao vyambi ya vashanundo shinditadya kupela vanu sita kwina iboma ya Ancuabe.

🔸Vandyungula shimadengo lipata lya INSS iboma ya Mocimboa da Praia.

🔸Inamba ya elfu nane vatenda mishulusho vakudenga vibanda vyao Mocimboa da Praia.

Pagwa ngwengwe upata dyabali dya kabo delgado upitila mu avoz.orga, facebook, telegrama utumila mandechi podcast.

na undapokela dyabali dyetu dya linjimbo upitila mu WhatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi yako kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani na kiswail.

Plural media dyabali ya inangodi yako.
29
AUG

Lidi Lya Cabo Delgado 30.08.2022

Nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado muliduva lya mbili tale 30 mwedi wa nane mwaka 2022.

Dyabali dikuchi doni

🔸Matalopa vatatu vankupela na vanu vavili vandipela Meluco.

🔸Ingano ya indala ishinu shavangaika vakutila ingomdo Nacala, Nampula.

🔸Vanitete Muidumbe Nangade vinditandeka vyaukalao vyambi

Pagwa upaata dyabali dya linjimbo dya Cabo Delgado upitila mu avoz.org, facebook telegram utumila mandichi podcas.

na undapata Dyabali upitila mu WhatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi kenga Portugues, Shimakonde,Emakwa, Kimwani na Kiswail.

Plural media dyabali ya inangodi yako
25
AUG

Lidi Lya Cabo Delgado 25.08.2022

Nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado muliduva lya alamisi tale 25/8/2022, ali ni litala lya Dyabali dya linjimbo.

Dyabali dyanelo dikuchi doni.

🔸Shilinga sha vanu dimiliao ticha elfu vakupagwa na atali ya indala kushanha moçambique ingano ya vashanundo.

🔸Shilikali avanamanha shinu vyaukalao vitandeka Cabo Delgado vakujugwa majibu la macademia.

🔸Vashanundo 4 vandilikabicha makono mwa matalopa iboma ya macomia.

Pagwa ngwengwe upata dyabali dyalijimbo lya Cabo Delgado upitila mu avoz.org; facebook,telegrama utumila mandichi podcast.

na undapata yadao Dyabali upitila mu WhatsApp, ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi yako kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa, kimwani na kiswail.

Plural media dyabali ys inangodi yako.
23
AUG

Lidi Lya Cabo Delgado 23.08.2022

Nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado mutale 23 mwedyau ali nilitala lya Dyabali dya linjimbo muliduva lyambili.

Dyabali dya nelo dikichi doni.

🔸Vashanundo vandyangaishi palikomeko lya va UIR Nangade.

🔸Shilinga sha inamba dimiya elfu mbili mia tcheche yavamafengo vandyujila mauto lao.

🔸Shimadengo sha SADC vandauka mushu Cabo Delgado.

Pagwa ngwengwe upata dyabali dya linjimbo upitila mu avoz.org, facebook, telegram upitila mandichi podcast.

na undapata dyabali mu whatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843285766,utandola ingodi kenga, Portugues, Shimakonde, Emakwa, kimwani na kiswail.

Plural media dyabali ya inangodi yako

259 episodes

« Back 1—12 More »