Ukuhlukaniswa Kwamanzi nomhlaba.

--:--
Isifundo sanamuhla siqala ngokufundwa kwebhayibheli kuGenesis 1 isahluko 1 kuya ku 5. Sifundelwe ngu Zintathu Zondi.

Ofundisayo ngu Mam Zinhle.
11 Jul 2021 Zulu South Africa Kids & Family · Kids & Family

Other recent episodes

Isibindi sikaPetro.

Sichaza ngesibindi sikaPetro ekhuluma emkhosini emva kokuthululwa kukaMoya Ongcwele.
21 May 15 min