uJosefa 4

--:--
Le ntshumayelo uyethulelwa ngumsakazo wakho wezindaba ezinhle, isikhulumi Mfu Myeza
16 Jul 2021 Zulu South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

BHEKA UJESU

Intshumayelo ngo Mama uMalila ithi Bheka uJesu
4 Apr 20 min

NGINGUJESU

insthumayelo ngo Mfundisi Myeza ethi NginguJesu
5 Apr 19 min