Igazi Lika Jesu Linamandla.

--:--
Le ntshumayelo uyethulelwa ngumsakazo wakho wezindaba ezinhle, isikhulumi Mam Mavuso
14 Jul 2021 Zulu South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

BHEKA UJESU

Intshumayelo ngo Mama uMalila ithi Bheka uJesu
4 Apr 20 min

NGINGUJESU

insthumayelo ngo Mfundisi Myeza ethi NginguJesu
5 Apr 19 min