Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
23
JAN

Isikole esiyi-bording ezinganeni zezisebenzi zeNkosi

Uthini umbono wenu nge bording school ezinganeni? Ngiye ngibone sengathi iyalimaza ngokwemindeni. Kodwa nje nje mina nomnyeni wami sisanda kuthola ubizo lokuyosebenzela iNkosi phesheya kwezilwandle ,okubukeka kuyilona luhlelo kuphela oluphambi kwethu yilo lolu.Anginasiqiniseko lokhu kuhle yini ezinganeni nasemndenini wethu,kodwa futhi asifuni futhi ukudela ubizo lwethu lokuhambisa ivangeli.Lukhona ululeko la?
22
JAN

Izingane ezingabazayo ngoNkulunkulu

Singayisiza kanjani ingane yethu encane esangqubuzana nokholo lwayo? Emkhulekweni wakusihlwa izolo undodana wami omncane uvume ngezinyembezi unenkinga ekukholweni nguNkulunkulu .Lesisimo ngisixoxe kanjani naye?
21
JAN

Ukubhekana nokugeleza kwemiqhafazo yezocansi entsheni

Lokhona utho mina nomnyeni wami esingalwenza ukwehlisa ukukhungatheka nge -teenager yethu ebhekane nakho ngenxa yokuzigaxa kwayo kwi –sexting? Impilo yakhe neyomndeni wethu yaphenduka yabheka phansi ngamhla kuqhumbuka izithombe zayo inqunu zijikeleziswa esikoleni sayo electronically.Njengokuba nawe ungazicabangela ubuhlungu benhliziyo busankentenketha kakhulu. Ngaphezu kwalokho isibhekene necala lobugebengu . Lukhona usizo eninalo ngathi?
21
JAN

Ukuqhumbuza ezomshado kwi-social media

Kukhona okuyiphutha uma ngixoxa nabangani bami ku facebook uma ngifuna ukuthimula umkhuhlane ohlasele umshado wami? Kwesinye isikhathi ngiye ngikhungatheke ,ngiphatheke kabi ngowakwami ,bese kuthi kulezokhathi ngizizwe sengathi ngingakhuluma nomuntu onomuzwa ngami nozoqonda . Nicabanga ngakube yindlela enempilo le ukubhekana nalemizwa yenhliziyo?
19
JAN

Ukuqonda i-sexting yentsha

Njengomzali we-teen ngakube I –sexting yinto okumele ngikhathazeke ngayo ? Sengizwe kaningi ngalokhu ezindabeni, kodwa angikaze ngicabange ukuthi ingane yami ingaqoleka yilesilingo.Asikaze sikhulume ngakho ngoba angisheshi kweze technology,futhi angazi ngqo kubandakanyi ini.Ngale kokuthi ,uyingane enhle.Nicabanga ngimelwe ukusimungunya lesihloko naye?
16
JAN

Izimpawu zenhlese embi emshadweni nge-social media

Ngingabona kanjani uma kungukuthi ukuzibandakanya kwami kwi social media ,facebook,twitter nokunye .- kuyincuphe emshadweni wami ? Angikacabangi yisona simo njengamanje,kodwa angifuni futhi ukuqhamuka sengithuswa yi -surprise. Ninawo amazwi enhlakanipho eningangipha wona?
08
JAN

Osekuthombeni ucabanga ukuthi abamhloniphi abazali bakhe

Kumele i-adoloscent iphendule kanjani uma abazali bayo behlale becabanga ukuthi kukhona ebaleka nakho? Sengenele abazali bami ! Angiyona ingane embi ,kodwa abanginiki indawo yami sanhlobo.Angikwazi ukwenza utho kumbe ngiye endaweni ethile ngaphandle kokuphekisiswa ngemibuzo.Ngingawamela kanjani amalungelo ami nenkululeko yami ngaphandle kokuba ngiphume ekhaya?

184 episodes

« Back 1—12 More »