Newskoop

Newskoop

Media Content Agency creating radio ready content and podcasts
South Africa
5 Podcast shows

Bizskoops (English Version)

Bizskoops, presented by Barry Mare, offers an inside look at local and global business developments. We bring you in-depth interviews with industry leaders and entrepreneurs, sharing their strategies and stories for success. The former President of the Economic Association of South Africa and lecturer attached to the North-West University's business…
18 Jul 53 episodes English Business News · Business

Bizskoops (Afrikaanse Weergawe)

Bizskoops, aangebied deur Barry Mare, bied 'n blik op plaaslike en globale sake-ontwikkelings. Ons bring vir jou in-diepte onderhoude met bedryfsleiers en entrepreneurs, deel hul strategieë en stories vir sukses. Die voormalige President van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika en dosent verbonde aan die Noordwes-Universiteit se sakeskool, prof. Waldo Krugell,…
18 Jul 53 episodes Afrikaans Business News · Business

Front Row Rugby

Step into the world of Front Row Rugby and experience the thrill of Springbok Rugby like never before! Our presenter, Peter Stemmet, is an award-winning sports journalist who’s lived and breathed rugby for years. With his passion for the sport, you’re guaranteed to be in for a treat. Get ready…
15 Jul 133 episodes English Rugby · Sports

Styleskoops (Afrikaanse Weergawe)

Waar Suid-Afrikaanse Talent en Kultuur saamsmelt. Sluit maandeliks by ons aan vir boeiende gesprekke met talentvolle Suid-Afrikaanse musikante en kunstenaars. Luister na insiggewende boek- en fliekresensies, bly op hoogte van nuwe vertonings en neem deel aan gedagteprikkelende leefstylbesprekings. Skakel in vir 'n ryk mengsel van kreatiwiteit, kultuur en vermaak.
11 Jul 14 episodes Afrikaans Arts · Music

Styleskoops (English Version)

Where South African Talent Meets Culture. Join us monthly for captivating conversations with talented South African musicians and artists. Dive into insightful book and movie reviews, stay updated on upcoming live shows, and engage in thought-provoking lifestyle discussions. Tune in for a rich blend of creativity, culture, and entertainment.
11 Jul 16 episodes English Arts · Music