TILL NOON #BACKTOMYROOTS VANESSA MARAWA CHATS TO DR VVO MKHIZE

Baningi abathwasile abanye bayasebenza kodwa bakhale ngokuthi ogobela
abathwasisile abanikezanga izincwadi zokuthi bathwasiswe yibo. Ngabe incwadi yokuthi uthwasephi uthwasiswe ngubani iyadingeka yini na? Uma
idingeka isizangani? Emandulo kwakwenziwanjani kungani Namhlanje sekufanele ibe khona?