STAPTOG DEUR DIE BYBEL — Dr Soon Zevenster en Marius du Plooy, 16 Jul Sameswerings

STAPTOG DEUR DIE BYBELTygerberg 104FM
Staptog deur die Bybel is ‘n program waarin ‘toerleier’ Dr Soon Zevenster en Marius du Plooy, vanaf Genesis spreekwoordelik deur die Bybel stap. Dit is nie bedoel om teologiese diepte-ontledings te wees nie, maar eerder om oorsigtelike perspektief, begrip en waardering vir die Woord te skep. Die program word elke Sondagmiddag om 14.00 aangebied.
Loading player...