Career internship/mentorship youth connect programme with Mr Simon williams and Jossy Joss Hailonga

--:--
Otwali twayi moonkundathana na Mr Williams, oshowoo Jossy Joss kombinga yomapukululo genasha nkene wuna oku wayimina nokukwatakanithwa noompito dhooprograma oombwanawa ndhono tadhi lundulula onkalamwenyo yonakuyiywa yoye ko German.
6 Jun English Namibia Daily News · Health & Fitness

Other recent episodes

MY CULTURE MY PRIDE

Oshike shono wuhole unene ngele tashiya komuthigululwakalo goye, na ngele owapewa ompito wu dhipagemo iinima yimwe yomomuthigululwakalo goye, oto kuthamo shike?
10 Jul 25 min

Oral Healthy Practices

Doctor Maria Shiweva, ngono eli omundohotola gomayego okwetu wayimine moStudio,nokutu longa nkene shasimana okusila omayego oshimpwiyu,nomawuwanawa geli mokukalekapo uundjolowele womayego getu.
8 Jul 17 min

YOUTH EMPOWERMENT

Onda wayiminwa komunyasha gwedhina Mardon Hamutenya pethimbo lyo Programme yOmunyasha nonakuyiwa, ngono eli omunangeshefa omushona nokuna ongeshefa ye yedhina Laolange uphostly
12 Jun 1 min