کره جنوبی، گذار پر پیچ و خم به دموکراسی

--:--
عوامل موثر در گذار به دموکراسی و استحکام آن در کره جنوبی چه بودند؟
10 Feb Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

کشتار ارامنه

صد سال پیش فاجعه‌ای در امپراتوری عثمانی رخ داد که ارمنی‌ها آن را نسل‌کشی می‌خوانند.
20 Apr 50 min