شیلی در گذار به دموکراسی

--:--
سلسله بحث‌های پرگار در مورد گذار به دموکراسی: شیلی
میهمان‌ها: حبیب حسینی‌فرد و حسن منصور
3 Feb Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

کشتار ارامنه

صد سال پیش فاجعه‌ای در امپراتوری عثمانی رخ داد که ارمنی‌ها آن را نسل‌کشی می‌خوانند.
20 Apr 50 min