از تاریخ می‌توان آموخت؟

--:--
آیا گذشته چراغ راه آینده است؟ تا چه اندازه از تاریخ می‌توان آموخت؟
11 Nov 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

جان لاک، از پدران لیبرالیسم

لیبرالیسم را اگر بخواهیم بفهمیم باید به آرای جان لاک فیلسوف سده‌ی هفده انگلیس رجوع کنیم. جان لاک چه گفت و اهمیت او در چیست؟ مهمان‌های برنامه: ایقان شهیدی، پژوهشگر اندیشه سیاسی و عباس ولی، استاد علوم سیاسی.
20 Jul 57 min

ایران به آرمان فلسطین کمک کرده؟

جمهوری اسلامی ایران آرمان فلسطین را آرمان خود می‌داند و می‌گوید تالش برای تحقق آن از اهداف بنیادی‌اش است. ولی جمهوری اسلامی به آرمان فلسطین کمک کرده یا به آن ضربه زده؟ مهمان‌های برنامه: کاملیا انتخابی‌فرد؛ سردبیر ایندیپندنت فارسی و تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه و قیس قریشی؛ تحلیل‌گر جهان عرب.
13 Jul 57 min

آنارشیسم

آنارشیسم چیست؟ حرکت آنارشیستی چه مختصاتی دارد؟ چرا در تاریخ سیاسی ایران به رغم شناخت کم از آنارشیسم، از آن به عنوان ناسزای سیاسی استفاده شده است؟
6 Jul 54 min

رادیکالیسم، بی‌تفاوتی، مشارکت؟

در فاصله‌ای کوتاه از اعتراضات زن، زندگی، آزادی که به سرکوب شدید معترضان انجامید، اصلاح‌طلب‌ها در تلاشند تا مردم را به پای صندوق‌های رای بکشانند. آیا موفق می‌شوند؟میهمان‌ها: شیوا محبوبی، فعال سیاسی فرهاد گوهردانی، پژوهشگر مطالعات توسعه
22 Jun 57 min