معماری امروز ایران

--:--
معماری ایرانی دچار سرگشتگی نشده؟ در معماری امروزی ایران چیست که حرف اول را می زند؟
21 Oct 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

گذشته جداشدگان از حكومت

گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan 54 min